Austausch vu Communautéiten/ Réunis pour un graffiti

Associatioun “Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen” – Austausch vu Communautéiten hei am Land verbesseren

Dofir hunn déi lescht Deeg Kanner vun der Maison Relais an dem Foyer Adam Roberti vu Märel e gréissert Motiv mat Graffiti op d’Mauer vum Foyer gemoolt.

RTL télé 25 August 2017

 

L’article dans le Quotidien du 26/27 août 2017

Artikel im Luxemburger Wort 29. August 2017

Enregistrer

Enregistrer