De Smäin Laacher iwwer Flüchtlingen an Asylrecht

RTL télé 5. März 2020

Am Interview geet et genee ëm déi Froen mat engem Mann, deen 14 Joer laang Juge Assesseur war vun der Cour nationale du droit d’asile am Frankräich, de Smäin Laacher.

De Soziolog a Professer vun der Uni Stroossbuerg war op Lëtzebuerg komm, fir d’Presentatioun vun engem Buch vun der Associatioun Passerell, déi Demandeure fir Asyl bei hiren Demarchen beréit an hëlleft. E Buch an dem 9 Eenzel Schicksaler portraitéiert ginn an zu dem den Smäin Laacher d’’Virwuert geschriwwen huet.

Smain Laacher a écrit la préface de “Réhumanisez-moi – 9 vies en suspens” édité par Passerell et était à Luxembourg sur invitation de Passerell