“Zesummeliewe musse mir all aktiv gestalten”

Den 1. Januar 2024 trëtt dat neit Gesetz iwwert d‘interkulturellt Zesummeliewen a Kraaft. E Gesetz, mat deem den Zesummenhalt an eiser multikultureller Gesellschaft gestäerkt soll ginn. Mee ee wierklecht Zesummeliewen muss ee léieren, an do ginn et nach eng Partie Chantieren, fënnt d’Laura Zuccoli elo am Fräie Mikro.

https://www.100komma7.lu/episoden/Zesummeliewe-musse-mir-all-aktiv-gestalten?pd=mediatheik