Digital-Inclusion: al Computeren fir Flüchtlingen


Flüchtlinge flécken al Computereren fir se anere Flüchtlingen ze ginn. 500 Computer goufen esou bannent dem leschte Joer verdeelt.

Reportage op RTL télé den 21. März 2017

Enregistrer

Enregistrer