Mir brauchen eng gemeinsam europäesch Immigratiounspolitik

carte blanche RTL radio 9. März 2020 Laura Zuccoli

Flüchtlinge kommen ewell Schutz bei eis sichen, Migranten, fir sech duerch eng Aarbecht eng besser Zukunft bei eis opzebauen. Leider maachen eis Medien ewéi och eis Politiker keen Ënnerscheed, wann si vu Flüchtlingen oder Migrante schwätzen, obwuel d’Auswanderungsursache mat ganz ënnerschiddleche Rechter verbonne sinn.